ACS Unirea Braniștea, un club sportiv de drept privat din Galați, nu este doar o echipă de fotbal, ci și un proiect social integrat. În conformitate cu Strategia UEFA de sustenabilitate a fotbalului 2030 și liniile directoare relevante ale UEFA, clubul își asumă un rol activ în promovarea drepturilor omului și în transformarea societății.

Drepturile Omului: O Abordare Globală

Clubul își întemeiază abordarea pe Declarația Internațională a Drepturilor Omului emisă de ONU. Acest angajament se extinde la o serie de acorduri și convenții internaționale, inclusiv Acordul Internațional privind Drepturile Civile și Politice, Acordul Internațional privind Drepturile în plan Economic, Social și Cultural și Convenția ONU privind Drepturile Copiilor.

Politici Strategice

ACS Unirea Braniștea a dezvoltat o serie de politici strategice care abordează drepturile omului în diferite contexte:

– Fotbal pentru toți: Promovarea egalității și incluziunii în sport.

– Anti-discriminare: Lupta împotriva oricărei forme de discriminare în fotbal.

– Sprijin pentru refugiați: Oferirea de oportunități sportive pentru refugiați.

– Protejarea copiilor și tinerilor: Crearea unui mediu sigur și pozitiv pentru dezvoltarea tinerilor.

– Sănătate și stare de bine: Promovarea unui stil de viață sănătos prin sport.

– Solidaritate și drepturi: Încurajarea solidarității și respectului reciproc între jucători, suporteri și comunitate.

Parteneriate și Angajament Comunitar

Clubul colaborează cu autoritățile locale, organizațiile societății civile și alte parteneri pentru a promova aceste politici. Angajamentul se manifestă nu doar la nivel organizațional, ci și în dialog și dezbateri cu toate cluburile și asociațiile de fotbal, partenerii și comunitatea în general.

Drepturile omului nu sunt doar un ideal la care aspirăm, ci un standard comun de realizări pentru toate popoarele și națiunile. ACS Unirea Braniștea își asumă responsabilitatea de a fi un exemplu în promovarea acestor drepturi, nu doar pe terenul de fotbal, ci și în comunitatea mai largă. În acest sens, clubul își îndreaptă toate eforturile pentru a crea un mediu în care demnitatea, libertatea, justiția și pacea nu sunt doar cuvinte, ci principii vii care ghidează fiecare acțiune și decizie.

Strategia de responsabilitate sociala